Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Master of Science themes - for visiting Erasmus+ students
You can find here few MSc themes, only. For more, check out also our recent research papers or contact us.
11
Preverjanje principa superpozicije pri meritvah prstaBiodinamika je veda, ki se ukvarja z vplivom vibracij na človeka. Ker velik del vibracij vstopa v človeško telo skozi prste, želimo natančno izmeriti njihov biodinamični odzi ... more  
10
Karakterizacija materialov za vibracijsko zaščito rokČlovek pri delu z ročnimi orodji prejema zdravju škodljive vibracije, kar vodi v resne poškodbe rok. Čeprav poznamo več vrst zaščite rok, se zadnje čase uveljavlja predvse ... more  
9
Izračun togosti kotalnih ležajevPravilen popis dinamskih lastnosti kotalnih ležajev predstavlja dandanes še vedno velik izziv. Razlog je v njihovi nelinearnosti, ki je posledica časovno in obremenitveno spremi ... more  
8
Uporaba pametne strukturne mreže za monitoring strukturne dinamikePlatforma Arduino je v zadnjih letih bistveno pospešila razvoj majhnih samostojnih merilno-kontrolnih naprav. V okviru te naloge je treba razviti brezžičen distribuiran sistem t ... more  
7
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturLamelirane osno simetrične strukture so pogoste predvsem v elektromotorjih in alternatorjih, ter navadno pomembno vplivajo na lastno dinamiko preostale strukture. Uporaba simetrij ... more  
6
Optimizacija casa do porušitve na podlagi strukturne dinamikeZnano je, da lahko širokospektralno vzbujanje strukture z izrazito lastno dinamiko povzroci porušitev zaradi dinamicnega napetostnega stanja v materialu. Sprememba dinamskih last ... more  
5
Spremljanje dinamskih lastnosti strukture v realnem casu med vibracijskim preizkusomMed (pospešenim) vibracijskim preizkusom material v strukturi pocasi degradira, do tocke porušitve. V tem procesu se strukturna dinamika spreminja. Posledicno je razhajanje med n ... more  
4
Akumulacija poškodb pri utrujanju materialaPonavljajoča se obremenitev lahko povzroči utrujanje materiala ter privede do porušitve. Analiza utrujanja materiala temelji na identifikaciji in štetju obremenitvenih ciklov ... more  
3
Šest prostostno zaznavalo pospeškovZasnovati je potrebno merilno zaznavalo pospeškov za sočasen zajem šestih prostostnih stopenj. Naloga pokriva tri segmente. Prvi pokriva teorijo procesiranja merjenih signalov i ... more  
2
Možnosti uporabe super-resolucije in njene omejitveIz večih zamaknjenih slik je možno rekonstruirati sliko večje resolucije. Na tem področju je narejenega že veliko. Namen naloge bi bil pregled obstojecih metod (kaj je doseglj ... more  
1
Izdelava krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1Predvidena je izgradnja enostavnega krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1 in pripadajočega vizualnega uporabniškega vmesnika v programskem okolju pytho ... more