Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Master of Science themes - for visiting Erasmus+ students
You can find here few MSc themes, only. For more, check out also our recent research papers or contact us.
11
Preverjanje principa superpozicije pri meritvah prstamore  
10
Karakterizacija materialov za vibracijsko zaščito rokmore  
9
Izračun togosti kotalnih ležajevmore  
8
Uporaba pametne strukturne mreže za monitoring strukturne dinamikemore  
7
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturmore  
6
Optimizacija casa do porušitve na podlagi strukturne dinamikemore  
5
Spremljanje dinamskih lastnosti strukture v realnem casu med vibracijskim preizkusommore  
4
Akumulacija poškodb pri utrujanju materialamore  
3
Šest prostostno zaznavalo pospeškovmore  
2
Možnosti uporabe super-resolucije in njene omejitvemore  
1
Izdelava krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1more