Miha Kodrič's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Miha Kodrič

Kontaktni podatki

Asistent

Miha Kodrič, dr.

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.kodric@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 614
Izobrazba
Interesi
Učbeniki
1
Statika in kinematika
 G. Čepon, M. Pogačar and M. Kodrič
Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, 2023

več  
Znanstveni članki
Za poln izpis glejte bazo Cobiss
6
Ocena lokacije vzbujanja strukture z uporabo ArUco markerjev
 G. Čepon, D. Ocepek, M. Kodrič, M. Demšar, T. Bregar and M. Boltežar
Experimental Techniques, 2023

download pdf   več   https://link.springer.com/article/10.1007/s40799-023-00646-0
5
Razširitev polja specifičnih deformacij 3D natisnjene strukture z metodo hibridnega modeliranja
 M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.112339
4
pyFBS: Python paket za podstrukturiranje v frekvenčni domeni
 T. Bregar, A. El Mahmoudi, M. Kodrič, D. Ocepek, F. Trainotti, M. Pogačar, M. Göldeli, G. Čepon, M. Boltežar and D. Rixen
Journal of Open Source Software, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.21105/joss.03399
3
Dinamska razširitev z mešanjem ekvivalentnih modelov: od omejenega števila točk do polnega dinamskega odziva
 M. Kodrič, T. Bregar, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110522
2
Merjenje strukturne admitance z akustičnimi merilnimi metodami v okviru metodologije dinamskega podstrukturiranja
 D. Ocepek, M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Applied Acoustics, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2021.108115
1
Identifikacija nekonsistentnih meritev v frekvenčnem podstrukturiranju
 M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107562
Magistrsko delo
1
Dinamično sklapljanje struktur v frekvenčni domeniveč