Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 

Magistrske naloge

Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata (tudi za raziskovalno nalogo / Prešernovo nagrado).
Poglejte tudi vsebino zaključnih nalog, ki jih za namen magistrske naloge lahko ustrezno nadgradimo.

Priporočamo, da se za pisanje magistrske naloge uporablja Latex.

Pri pripravi predstavitve za zagovor sledite navodilom.
Odprte teme
28
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju Modelicaveč  
27
Polimerni piezo merilni lističi za identifikacijo dinamskih veličinveč  
26
Optimizacija količine nanosa umetnih smol na nosilec motorja za dušenje vibracijveč  
25
Raziskava vpliva nanosa umetnih smol na dušenje vibracijveč  
24
Karakterizacija materialov za vibracijsko zaščito rokveč  
23
Preverjanje principa superpozicije pri meritvah prstaveč  
22
Izračun togosti kotalnih ležajevveč  
21
Uporaba pametne strukturne mreže za monitoring strukturne dinamikeveč  
20
Obdelava posnetka hitre kamere za identifikacijo dušenjaveč  
19
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicijeveč  
18
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih strukturveč  
17
Modeliranje dinamskega odziva strukture pri interakciji s stacionarnim fluidomveč  
16
Nelinearna analiza dinamskega odziva cilindričnih strukturveč  
15
Določitev dinamskega odziva bimetalnega ploskovnega elementa pri termičnih obremenitvah v okviru teorije absolutnih vozliščnih koordinatveč  
14
Spremljanje dinamskih lastnosti strukture v realnem casu med vibracijskim preizkusomveč  
13
Optimizacija casa do porušitve na podlagi strukturne dinamikeveč  
12
Vzbujanje s silo v zaprti zankiveč  
11
Možnosti uporabe super-resolucije in njene omejitveveč  
10
Šest prostostno zaznavalo pospeškovveč  
9
Akumulacija poškodb pri utrujanju materialaveč  
8
Metode generiranja naključnih vzbujevalnih signalovveč  
7
Izdelava krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1več  
6
Metoda naključnega upada: identifikacija modalnih parametrov pri vzbujanju iz okoliceveč  
5
Uporaba zvezne valčne transformacije za identifikacijo napak na ležajih – uporaba na mobilnih napravahveč  
4
Primerjava vzbujevalnih mehanizmov pri obratovalni modalni analiziveč  
3
Izdelava naprave za preverjanje masne neuravnoteženosti rotorjevveč  
2
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkrativeč  
1
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbeveč