Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Magistrske naloge
Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata (tudi za raziskovalno nalogo / Prešernovo nagrado).
Poglejte tudi vsebino zaključnih nalog, ki jih za namen magistrske naloge lahko ustrezno nadgradimo.
Odprte teme
 
28.  
Objektno orientirano modeliranje dinamskih sistemov v okolju Modelica
 
več  
 
27.  
Polimerni piezo merilni lističi za identifikacijo dinamskih veličin
 
več  
 
26.  
Optimizacija količine nanosa umetnih smol na nosilec motorja za dušenje vibracij
 
več  
 
25.  
Raziskava vpliva nanosa umetnih smol na dušenje vibracij
 
več  
 
24.  
Karakterizacija materialov za vibracijsko zaščito rok
 
več  
 
23.  
Preverjanje principa superpozicije pri meritvah prsta
 
več  
 
22.  
Izračun togosti kotalnih ležajev
 
več  
 
21.  
Uporaba pametne strukturne mreže za monitoring strukturne dinamike
 
več  
 
20.  
Obdelava posnetka hitre kamere za identifikacijo dušenja
 
več  
 
19.  
Časovno-frekvenčna analiza vibracij z uporabo t.i. lastne časovno-skalirne dekompozicije
 
več  
 
18.  
Uporaba metod dinamike podstruktur za zmanjšanje velikosti modela osno simetričnih lameliranih struktur
 
več  
 
17.  
Modeliranje dinamskega odziva strukture pri interakciji s stacionarnim fluidom
 
več  
 
16.  
Nelinearna analiza dinamskega odziva cilindričnih struktur
 
več  
 
15.  
Določitev dinamskega odziva bimetalnega ploskovnega elementa pri termičnih obremenitvah v okviru teorije absolutnih vozliščnih koordinat
 
več  
 
14.  
Spremljanje dinamskih lastnosti strukture v realnem casu med vibracijskim preizkusom
 
več  
 
13.  
Optimizacija casa do porušitve na podlagi strukturne dinamike
 
več  
 
12.  
Vzbujanje s silo v zaprti zanki
 
več  
 
11.  
Možnosti uporabe super-resolucije in njene omejitve
 
več  
 
10.  
Šest prostostno zaznavalo pospeškov
 
več  
 
9.  
Akumulacija poškodb pri utrujanju materiala
 
več  
 
8.  
Metode generiranja naključnih vzbujevalnih signalov
 
več  
 
7.  
Izdelava krmilnika za elektrodinamični stresalnik na platformi Teensy3.1
 
več  
 
6.  
Metoda naključnega upada: identifikacija modalnih parametrov pri vzbujanju iz okolice
 
več  
 
5.  
Uporaba zvezne valčne transformacije za identifikacijo napak na ležajih – uporaba na mobilnih napravah
 
več  
 
4.  
Primerjava vzbujevalnih mehanizmov pri obratovalni modalni analizi
 
več  
 
3.  
Izdelava naprave za preverjanje masne neuravnoteženosti rotorjev
 
več  
 
2.  
Eksperimentalna modalna analiza z več vzbujanj in več meritev odziva hkrati
 
več  
 
1.  
Časovno-frekvenčne metode za vrednotenje vibracijske poškodbe
 
več  
Page created in 162 ms. Privacy