Domen Ocepek's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Domen Ocepek

Kontaktni podatki

Raziskovalec

Domen Ocepek, PhD Student

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  domen.ocepek@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 229
Izobrazba
Interesi
Znanstveni članki
Za polni izpis glejte bazo Cobiss

6
Predikcija frekvenčnih prenosnih funkcij sistemov v obratovalnih režimih na osnovi posredne karakterizacije vira vzbujanja
 D. Ocepek, T. Vrtač, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2023

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109542
5
Metoda mešanja ekvivalentnih modelov v modalni domeni
 M. Pogačar, D. Ocepek, F. Trainotti, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109239
4
Karakterizacija variacij lokacij zaznaval v metodah analize prenosnih poti
 D. Ocepek, G. Čepon and M. Boltežar
Journal of Sound and Vibration, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.jsv.2022.116888
3
Karakterizacija sistematičnih napak s občutljivostno analizo v okviru metode podstrukturiranja v frekvenčni domeni
 G. Čepon, D. Ocepek, J. Korbar, T. Bregar and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108800
2
pyFBS: Python paket za podstrukturiranje v frekvenčni domeni
 T. Bregar, A. El Mahmoudi, M. Kodrič, D. Ocepek, F. Trainotti, M. Pogačar, M. Göldeli, G. Čepon, M. Boltežar and D. Rixen
Journal of Open Source Software, 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.21105/joss.03399
1
Merjenje strukturne admitance z akustičnimi merilnimi metodami v okviru metodologije dinamskega podstrukturiranja
 D. Ocepek, M. Kodrič, G. Čepon and M. Boltežar
Applied Acoustics, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2021.108115
Magistrsko delo

1
Razvoj hibridne metode akustične holografije v okviru metodologije dinamičnega podstrukturiranja

Diploma thesis, LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, March 2020

več   http://www.fs.uni-lj.si