Miha Pogačar's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Miha Pogačar

Kontaktni podatki

Mladi raziskovalec

Miha Pogačar, doktorski študent

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  miha.pogacar@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 614
Izobrazba
Štipendije
Interesi
Objave
Za polni seznam objav glejte Cobiss.

2
Omilitev več-točkovnih povezav v modalnem podstrukturiranje z uporabo razcepa singularne vrednosti
 M. Pogačar, G. Čepon and M. Boltežar
Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 163, p. 108109, January 2022

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108109
1
Identifikacija modalnih parametrov v bližini vozlov modalnih oblik z uporabo različnih tipov odzivnih modelov
 M. Pogačar, T. Bregar, G. Čepon and M. Boltežar
Measurement, 2020

download pdf   več   http://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108793
Magistrska naloga

1
Nonlinear Model Reduction in Dynamic Substructuringveč