Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Zaključne naloge
Navedene so zgolj nekatere teme, ki pa jih priredimo željam kandidata.
Poglejte tudi vsebino magistrskih nalog, ki jih za namen zaključne naloge lahko ustrezno poenostavimo.
Odprte teme
 
14.  
Simulacija zagonskega momenta ekscentričnih rotorjev
 
več  
 
13.  
Identifikacija dinamskih lastnosti tankih linijskih struktur
 
več  
 
12.  
Zapis programske kode za izračun zvočne moči (Phyton)
 
več  
 
11.  
Brezžično merjenje torzijskega momenta rotirajoćih gredi
 
več  
 
10.  
Dinamski model elise helikopterja
 
več  
 
9.  
Dinamika sistema togih teles v okviru DyPy
 
več  
 
8.  
Doseganje mikrosekundne sinhronizacije s pomočjo klasične mreže in GPS
 
več  
 
7.  
Metoda končnih elementov v okviru pyFEM paketa
 
več   www.wiley.com/legacy/wileychi/deborst/supp/PyFEM_manual-1.0.pdf
 
6.  
Kivy: razvoj programskih paketov za več operacijskih sistemov s pomočjo Pythona
 
več   kivy.org
 
5.  
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelov
 
več  
 
4.  
Generacija širokospektraknega signala z mikrokrmilnikom Arduino - Teensy
 
več  
 
3.  
Merilna naprava za identifikacijo jakosti spreminjajočega se magnetnega polja
 
več  
 
2.  
Zasnova GUI za analizo zvoka
 
več  
 
1.  
Uporaba mikrokrmilnika arduino za merjenje vibracij z namenom monitoringa
 
več  
Page created in 140 ms. Privacy