Aleš Zorman's home page at Laboratory for Dynamics of Machines and Structures

Aleš Zorman

Kontaktni podatki

Raziskovalec

Aleš Zorman, doktorski študent

  Ladisk, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
  ales.zorman@fs.uni-lj.si
  +386 1 4771 230
Izobrazba
Interesi
<
Znanstveni članki
Za polni izpis glejte bazo Cobiss

1
Časovno kratko vrednotenje vibracijske poškodbe pri nestacionarnem vzbujanju z ozirom na strukturno dinamiko
 A. Zorman, J. Slavič and M. Boltežar
International Journal of Fatigue, 2021

download pdf   več   https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.106178

Več raziskav na temo: vibration fatigue,
Magistrsko delo

1
Karakterizacija dinamskih lastnosti statorskega sklopa direktnega kolesnega pogona

Diploma thesis, LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, October 2019

več   http://www.fs.uni-lj.si